Sysselsättningsöversikten för januari: 16 000 fler nya lediga jobb än i fjol

20.2.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 285 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 57 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 700. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 89 600, vilket är 32 200 färre än ett år tidigare.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 000 färre än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 35 400. I januari avslutades i genomsnitt 70,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 9,1 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 74 600 nya lediga jobb, dvs. 16 200 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 113 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 22 500 fler än för ett år sedan.

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i januari, ANM:s meddelande 20.2.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi