Arbetsmarknadstorgets Söktjänst är publicerad - platsannonserna överförs till tjänsten något försenat

27.2.2018
Arbetsmarknadstorgets första del Söktjänsten, som kommer förnya arbetsförmedling i Finland. öppnades den 27 februari 2018. I tjänsten kan man fylla i sin jobbsökarprofil, men vid publiceringsen finns på grund av tekniska orsaker ännu inga platsannonser på tjänsten. Platsannonser kommer enligt uppskattning finnas på tjänsten senare under publiceringsveckan. Vi kommer att berätta separat om detta. Det går dock att skapa en platsannons direkt i Söktjänsten.

Söktjänsten är ett nytt sätt för arbetssökande att hitta arbetsplatser som motsvarar det egna kunnandet. För arbetsgivaren är tjänsten ett sätt att hitta arbetstagare, som har precis det rätta kunnandet.
Den arbetssökande skapar en profil i söktjänsten, där hans/hennes kunnande är det centrala. Kunnandet beskrivs med den gemensamma europeiska ESCO-klassificeringen. Samma klassificering används av arbetsgivarna i platsannonserna. Söktjänstens roll är att sammanföra lediga jobb och de sökande som passar bäst för jobben. För den arbetssökande listar Söktjänsten de lediga jobb som bäst passar hans/hennes kunnande.

För arbetsgivaren visar tjänsten de personer som har publicerat en jobbsökarprofil och de som passar bäst för jobbet utgående från sitt kunnande. Jobbsökarprofilerna syns som anonyma för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan skicka meddelanden till intressanta arbetssökanden.

Ofärdiga funktioner förbättras, användarna kan föreslå förändringar

En erkänd utmaning för tjänstens första version, är den snäva europeiska terminologin som används för yrkesbenämningar och kunnande. I praktiken saknas till exempel ett flertal finska yrkesbenämningar i tjänsten, och en del av översättningarna är fortfarande på klumpig finska. Terminologin förbättras under utvecklingsarbetet, men även användarna kan föreslå nya ord som beskriver kunnande eller en yrkesbenämning. I "egenskaperna" för startskedet ingår även att tjänsten vid skapande av t.ex. kunskapsprofilen kan erbjuda kunskapsområden i en ologisk ordning.

Platsannonserna överförs i startskedet till Arbetsmarknadstorgets Söktjänst från TE-tjänsternas Lediga jobb. En utmaning med överföringen är att Söktjänsten måste identifiera vilket kunnande som behövs för arbetsuppgifterna, från platsannonsernas texter. I praktiken identifieras inte kunskaperna helt korrekt, så det lönar sig för arbetsgivarna att redigera sina egna annonser i Söktjänsten.

Söktjänstens produktionsversion publiceras hösten 2018. Dessförinnan vill vi utveckla Söktjänsten så bra som möjligt, till att betjäna behoven för arbetssökande och arbetsgivare. Detta kan endast göras med hjälp av kvalitativ feedback från användarna.

Du kommer till Arbetsmarknadstorgets Söktjänst via Arbetsmarknadstorgets startsida från och med den 27 februari. Användning av tjänsten kräver säker inloggning med till exempel bank-ID.

Arbetsmarknadstorget (tyomarkkinatori.fi)