Det nationella inkomstregistret tas i bruk år 2019

6.3.2018

År 2019 tas ett inkomstregister i bruk, som är en nationell elektronisk databas med löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå. I dagsläget meddelar framtagarna av löneuppgifter, informationen till ett flertal olika ställen och uppgiftsanvändarna hämtar uppgifterna från olika ställen. I fortsättningen kommer alla uppgifter finnas på samma plats, i det nationella inkomstregistret.

Ibruktagandet av inkomstregistret kommer underlätta ansöknings-, medgivande- och utbetalningsprocesserna för startpengen och lönesubventionen, eftersom inkomstuppgifterna som behövs för ansökan fås från inkomstregistret. Startpengen och lönesubventionen ansöks elektroniskt via TE-tjänsternas service Mina sidor. För att överföringen ska gå så smidigt som möjligt och för att den bidragssökande ska få nytta av den nya verksamhetsmodellen redan från start, rekommenderar vi en övergång till e-tjänster redan nu.

Inkomstregistret innebär inga nya rättigheter att få uppgifter. Myndigheter och andra uppgiftsanvändare får endast den information från inkomstregistret, som de har rätt till och som de behöver i sin verksamhet. Varje inkomsttagare ser endast sina egna inkomstuppgifter från inkomstregistret eller uppgifter som har getts en fullmakt för. En privatperson behöver inte meddela sina inkomstuppgifter till inkomstregistret, utan uppgifterna meddelas alltid av utbetalaren av lön, förmåner eller pension.

I det första skedet alltså från början av år 2019, meddelas löneuppgifter till inkomstregistret. Från år 2020 meddelas även pensions- och förmånsuppgifter.

Producenter av löneuppgifter är från år 2019 alla arbetsgivare, föreningar, stiftelser, hushållsarbetsgivare, bostadsaktiebolag och övriga aktörer, vilka har skyldighet att meddela löneuppgifter till någon aktör som använder inkomstregistret. Användare av löneuppgifterna är från år 2019 Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR), arbetspensionsanstalterna och ETK.

Från år 2020 ska utöver löneuppgifter också förmåns- och pensionsuppgifter överföras till inkomstregistret. Antalet framtagare och användare av uppgifterna kommer därmed öka betydligt. Mer detaljerad information om detta finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde börjar producera löneuppgifter för inkomstregistret från år 2019 och förmånsuppgifter från år 2020, samt börjar använda inkomstregistrets uppgifter från år 2020.

Läs mera:

Inkomstregistret (vero.fi)

Vanliga frågor om inkomstregistret (vero.fi)

Bekanta dig med inkomstregistret med videos (youtube.com)

Lagring av inkomstregistrets webbseminarium - Vad ändras för lagringen av lönerna? (vero.fi)

Kostnadsfri webbkurs i Moodle: Baskunskap om inkomstregistret  Innehåll: vad är inkomstregistret och överlämning av uppgifter från inkomstregistret, anmälan till inkomstregistret, vad förändras och vad kommer inte förändras i löneräknarens arbete (vero.fi)

Mina e-tjänster (te-tjanster.fi)

Beställ nyhetsbrevet:

Beställ inkomstregistrets allmänna nyhetsbrev

Följ på Twitter:

@TuloRekisteri