Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari

20.3.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 276 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 86 500, vilket är 30 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 106 300.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 7 500 färre än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 33 400. I januari-februari avslutades i genomsnitt 68,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 9,0 procentenheter högre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 69 100 nya lediga jobb, dvs. 11 800 fler än i februari i fjol.

I slutet av februari deltog 126 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 300 fler än ett år tidigare.

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari, ANM:s meddelande 20.3.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi 

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi