Avvikande öppettider i telefontjänsterna 29.3 - 2.4

28.3.2018

TE-telefonservicen för personkunder betjänar torsdagen den 29.3. kl. 9-15 och håller stängt under Påsken, 30.3.-2.4.