Yrkesbarometern 2018: arbetskraftsbristen sprider sig till fler yrken

28.3.2018

Yrkesbarometern 2018: arbetskraftsbristen sprider sig till fler yrken
Arbetskraftsbristen sprider sig till fler yrken. Antalet yrken där det råder arbetskraftsbrist i hela landet är nu 40, medan de för ett år sedan var 24. Antalet yrken där det råder överutbud av arbetskraft har på motsvarande sätt minskat klart. Resultaten baserar sig på bedömningar omfattande cirka 200 olika yrken som gjorts vid arbets- och näringsbyråerna i februari-mars i år.

Enligt bedömarna kommer det inom den närmaste framtiden att råda stor brist på arbetsledare inom byggbranschen. Inom byggbranschen råder det också allmän brist på byggnadsingenjörer och andra byggnadsarbetare. Bristen på arbetsledare inom byggbranschen gäller hela landet. Störst är bristen i Nyland och Egentliga Finland. Inom social- och hälsosektorn finns fortfarande många yrken där det råder arbetskraftsbrist. Störst är arbetskraftsbristen i fråga om överläkare, specialistläkare, allmänläkare och specialsakkunniga inom socialt arbete.

Överutbudet av arbetskraft är särskilt stort i fråga om kontorssekreterare. Överutbudet inom det yrket är stort i hela landet. Det har också skett förändringar på listan över yrken med överutbud på arbetskraft. Nykomlingar på listan över de femton yrken där det råder störst överutbud är datasupportpersonal, maskinsnickare, banktjänstemän samt skolgångsbiträden.

Yrkesbarometern 2018: arbetskraftsbristen sprider sig till fler yrken (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 28.3.2018)
Yrkesbarometern (ammattibarometri.fi)