Ändringar i adress- eller kontaktuppgifterna? Anmäl ändringarna via Mina e-tjänster

Du minns väl att dina adressuppgifter inte uppdateras automatiskt i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

Du kan uppdatera dina ändrade adress- och kontaktuppgifter i webbtjänsten Mina e-tjänster på sidan Egen information. 

Det är även möjligt att meddela om ändringarna via telefonservicen för personkunder eller genom att kontakta TE-byrån.

Mina e-tjänster för personkunder

Telefonservice för personkunder