Vad är TE-byråns uppgift i aktiveringsmodellen?

Lagen om utkomstskyddets aktiveringsmodell trädde i kraft den 1.1.2018 och den har skapat en livlig debatt i såväl traditionella som sociala medier.

TE-byråernas uppgifter har inte ändrats på grund av aktiveringsmodellen. TE-byråerna deltar inte vid uppföljningen av aktiveringsmodellen.

Från TE-byrån får du information om tjänster som främjar sysselsättningen och om möjligheter att anmäla dig till en sådan tjänst. TE-byrån gör tillsammans med dig en bedömning av servicebehovet, där ditt behov av tjänster som främjar din sysselsättning fastställs. Då det gäller vissa tjänster beslutar TE-byrån själva om, du kan få delta i en tjänst som befrämjar sysselsättning eller få utkomstskydd baserat på den. Utöver ditt servicebehov begränsas erbjudandet av offentliga arbetskrafts- och företagstjänster av TE-byråns arbetskraftspolitiska prövning samt de befintliga anslagen.

Från TE-byrån får du även information om deras övriga tjänster och aktiviteter som främjar sysselsättning. Du hittar mer information här:

Tjänster som främjar sysselsättningen och kostnadsersättning

Utbetalarna av arbetslöshetsförmån, alltså Fpa eller din egna arbetslöshetskassa, följer upp om du uppfyller villkoren för aktiveringsmodellen, baserat på de uppgifter som du angett i din ansökan om grundläggande eller inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

På webbplatsen te-tjanster.fi finns en ny sida med Vanliga frågor om aktiveringsmodellen, där hittar du svaren på frågor som ofta ställts:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Ytterligare information finns på social- och hälsovårdsministeriets sida:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (stm.fi)