Sysselsättningsöversikten för mars: 4 000 fler nya lediga jobb än i fjol

24.4.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 264 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 82 900, vilket är 29 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år var 19 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 400 färre än i mars i fjol.

I slutet av mars fanns det i hela landet uppskattningsvis 23 200 permitterade, vilket är 7 000 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 700 nya lediga jobb, dvs. 4 000 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 141 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 132 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 400 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars, ANM:s meddelande 24.4.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi