Privata aktörer med i Europas nätverk för arbetsförmedling, Eures

Med en lag godkänd av riksdagen ska rekryterings- och arbetsförmedlingstjänsten Eures, som täcker EU- och EES-länderna öppnas för privata aktörer. Aktörer i Eures-nätverket kan i fortsättningen vara också företag och tredje sektorns organisationer, som ansöker till och godkänns som medlemmar i Eures-nätverket.

Målsättningen är att öka arbetskraftens rörlighet och tillgången på yrkeskunnig arbetskraft. Nätverkets nya aktörer erbjuder tjänster inom internationell rekrytering och arbetsförmedling samt andra tjänster som stöder rörlighet i samarbete med det nuvarande Eures-nätverket.

Hittills har Eures varit verksamt som ett nätverk format av offentliga rekryterings- och arbetsförmedlingstjänster i Finland och övriga EU- och EES-områden. I Finland formas Eures-nätverket av TE-tjänsterna.

Nya medlemmar och partners kan i sin affärsverksamhet dra nytt av Eures omfattande databaser med arbetssökande och meritlistor samt arbetsplatsannonser, Eures-nätverkets samarbete samt webbrekryteringsevent över hela Europa. De kan även erbjuda kompletterande tjänster för internationell rekrytering inom Eures: omställningstjänster, utbildningar och träningar.

Sökningar till nätverket är kontinuerliga. Ansökningsblanketter och mer detaljerad information finns på följande sida:

Kom med som tjänsteproducent i EURES-nätverket

Beslutet om medgivande av medlemskap i Eures-nätverket görs i Finland av arbets- och näringsministeriet.

Fri rörlighet för arbetstagare är en av EU:s grundläggande principer. Eures erbjuder information, rådgivning samt tjänster för sökning av lämpligt arbete eller arbetstagare för arbetsgivare och arbetstagare. Eures förvaltas av Europeiska kommissionen.

Eures-portalen