Kampanjen "Kyllä löytyy" hjälper arbetsgivare hitta kompetenta arbetstagare

7.5.2018

Arbets- och näringsbyråerna inleder en kampanj för att göra arbets- och näringstjänsterna kända för i synnerhet små och medelstora företag och för att få till stånd ett tätare samarbete med företagen.

Målet med kampanjen ”Kyllä löytyy” är att ta fram lösningar för att företagen ska hitta kompetenta arbetstagare för olika situationer och behov. Svårigheter att hitta kompetent arbetskraft ska inte få hindra företagens tillväxt och konkurrenskraft, säger arbetsminister Jari Lindström om målen med kampanjen.

– Utöver traditionell rekrytering kan man t.ex. få lönesubvention för lönekostnader vid anställning av en arbetslös person, konstaterar ministern. Dessutom kan man genom företagsanpassad utbildning och rekryteringsutbildning snabbt och smidigt rekrytera nya arbetstagare eller utveckla den befintliga personalens kompetens.

Företagsbesök är en central och viktig del av TE-byråernas service. I samband med företagsbesöken upptäcks ofta dolda jobb och utbildningsbehov. Vid behov hänvisas företagen också vidare till de tjänster som erbjuds av ett omfattande partnernätverk. Det görs årligen över 24 000 företagsbesök.

Genom tjänsten Från företagare till arbetsgivare, som har erbjudits sedan i höstas, får företagare stöd för hur man ska agera som arbetsgivare samt information om olika rekryteringssätt och rekryteringskanaler och om olika möjligheter att köpa arbete, anlita underleverantörer eller hyra in arbetskraft. Att en företagare tar del av tjänsten förpliktar dock inte till att anställa någon. Tjänsten är avgiftsfri och tillhandahålls av privata tjänsteproducenter i regionerna.

Följ ämnet på twitter under hashtag #kyllälöytyy!

Minister Lindström: Vi vill hjälpa arbetsgivare att hitta arbetskraft effektivare än tidigare , ANM:s meddelande 7.5.2018, tem.fi