Avvikande öppettider för TE-tjänsternas telefonservice 9-10.5.2018

9.5.2018

TE-telefonservicen för personkunder betjänar onsdagen den 9.5. kl. 9-15 och håller stängt under Kristi himmelsfärdsdagen, 10.5.