Nytt på kommande i tjänsten Mina e-tjänster för personkunder

Det är på kommande ändringar i tjänsten Mina e-tjänster för personkunder. Ändringarna gäller möjligheten att se på sina egna jobbsökningsuppgifter. Därtill förbättras anvisningarna.

Även blanketten för kontaktbegäran har förnyats. I fortsättningen kan kunden förutom precisera och beskriva sitt egentliga ärende, även fritt formulera ett meddelande på 300 tecken.

På grund av uppdateringen av systemet är TE-tjänsternas elektroniska tjänster för personkunder samt för företag och arbetsgivare ur bruk fredagen den 18.5. fr.o.m. klockan 17.00.

Avbrottet beräknas vara över senast lördagen den 19.5. klockan 16.00.