Sysselsättningsöversikten för april: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade

23.5.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 254 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 49 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 500. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 80 600, vilket är 28 600 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 98 900, dvs. 19 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 400 färre än i april i fjol, dvs. sammanlagt 31 400. I januari-april avslutades i genomsnitt 68,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

I slutet av april fanns det i hela landet 19 600 permitterade, vilket är 6 700 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 12 100, vilket är 4 500 färre än i april i fjol.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 60 100 nya lediga jobb, dvs. 13 800 fler än i april i fjol. Allt som allt fanns det i april 121 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 19 200 fler än för ett år sedan.

Mer info 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i april, ANM:s meddelande 23.5.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi