Vart tredje verksamhetsställe hade rekryteringsproblem i fjol

I fjol har 37 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft problem med att tillsätta lediga jobb. Andelen ökade med nio procentenheter jämfört med föregående år och var högre än någonsin efter det att finanskrisen bröt ut.

År 2017 var rekryteringsproblem vanligast inom hälso- och sjukvården samt socialbranschen, hotell- och restaurangverksamheten, byggverksamheten samt transporterna och magasineringen. Mest sällsynta var rekryteringsproblemen å andra sidan inom annan serviceverksamhet samt inom den offentliga serviceverksamheten och utbildningen.

Uppgifterna ovan framgår av en rapport om verksamhetsställenas rekrytering av arbetskraft, ”Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017”, som arbets- och näringsministeriet publicerat. Rapporten baserar sig på de intervjuer med arbetsgivare som Statistikcentralen låter genomföra årligen.

I fråga om de rekryteringar som gjordes inom den privata sektorn var orsaken till rekrytering i fler än hälften av fallen det att ett nytt jobb hade skapats. Inom den kommunala sektorn däremot berodde rekryteringen av arbetskraft i fler än hälften av fallen på att de som bytt jobb eller lämnat arbetslivet måste ersättas. Jämfört med år 2016 ökade andelen nya jobb bland rekryteringarna hos staten medan den minskade inom den kommunala sektorn.

Rapport: Vart tredje verksamhetsställe hade rekryteringsproblem i fjol, ANM:s meddelande 31.5.2018 (tem.fi)

Rapport: Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017