Enligt tidskriften Työpoliittinen aikakauskirja har positiva rekord slagits på arbetsmarknaden

13.6.2018

Under arbetsförmedlingsstatistikens 110 år långa historia har antalet arbetslösa arbetssökande aldrig tidigare minskat så mycket som i december 2017 jämfört med december föregående år. Minskningen var då över 62 000 personer, konstaterar chefredaktören, forskningsdirektör Heikki Räisänen i det nyaste numret av arbets- och näringsministeriets arbetspolitiska tidskrift Työpoliittinen aikakauskirja.

Andra rekord under den senaste tiden är att arbetsgivarna under 2017 anmälde ett rekordhögt antal lediga jobb, över 617 000, till den offentliga arbetsförmedlingen. 

Samtidigt är den offentliga arbetsförmedlingens marknadsandel av rekrytering av arbetskraft utanför arbetsgivarnas verksamhetsställen rekordstor, 46 procent. Det är ungefär en dubbelt så stor andel som på 1990-talet.

Arbetskraftspolitiken är ett mycket centralt verktyg som kan göra att man i fortsättningen når upp till ovannämnda rekordnivåer eller förhindra att man uppnår dem. Arbetskraftspolitiken räcker inte ensam till, men om den är omsorgsfullt planerad och effektivt genomförd bidrar den i avsevärd grad till en fungerande arbetsmarknad, menar Räisänen.

Mer info:

Työpoliittinen aikakauskirja: Många positiva rekord har slagits på arbetsmarknaden,  ANM:s meddelande 13.6.2018, tem.fi

Tidskriften Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2018