Utbetalningen av FPA:s arbetslöshetsförmåner kring midsommar tidigareläggs

Midsommar medför avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Snabbast sköter du dina ärenden via Fpa:s e-tjänst.
Information om avvikelserna i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och för utbetalning av förmånerna finns också i e-tjänsten och på anmälningsblanketten. Det lönar sig att lämna in anmälan till FPA redan på morgonen den dag då anmälan ska lämnas in, så att pengarna finns på kontot inom utsatt tid.

Midsommar

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 19.6, kan anmälan lämnas in 19.6. Då finns pengarna på kontot tidigast 21.6.
  • 20.6, kan anmälan lämnas in 20.6. Då finns pengarna på kontot tidigast 25.6.
  • 21.6, kan anmälan lämnas in 21.6. Då finns pengarna på kontot tidigast 26.6.

Mer info

Tidigare utbetalning av arbetslöshetsförmåner under våren och sommaren på grund av söckenhelger, FPA:s meddelande 11.6.2018, kela.fi