Servicen vid NTM-centralerna, TE-byråerna och UF-centret fungerar med fördröjning, på grund av omfattande störningar i datakommunikationen

I de telekommunikationstjänster som Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Valtori producerar upptäcktes måndagen den 18.6.2018 en störning. Störningen påverkade e-posten,  sidombrytningsprogrammen samt ett otal kund- och utbetalningssystem så att de fungerade fördröjt eller inte alls.

Valtori har lokaliserat rotfelet tisdagen den 19.6.2018 och servicen återgår så småningom till det normala. På grund av störningen är det troligt att det förekommer fördröjningar i kundservicen, innan man hinner vidta åtgärder beträffande samtliga förfrågningar, utbetalningar med mera.

Mer info på finska:

Valtionhallinnon organisaatioiden palveluissa häiriöitä , Valtoris meddelande 19.6.2018 (valtori.fi)