Sysselsättningsöversikten för maj: Långtidsarbetslösheten fortsatte att minska

26.6.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 241 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 49 900 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 300, vilket är 29 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 92 900, dvs. 20 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 500 färre än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 29 600.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 62 500 nya lediga jobb, dvs. 10 400 fler än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 118 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 21 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 130 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 300 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Mer info 

Långtidsarbetslösheten fortsatte att minska i maj, ANM:s meddelande 26.6.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi