FPA kontrollerar regelbundet arbetslöshetsförmånstagarnas övriga inkomster

26.6.2018

Vid FPA:s inkomstkontroll i samband med arbetslöshetsförmåner utreddes de förvärvsinkomster och övriga inkomster som anmälts i förmånstagarnas skatteuppgifter för 2015.

De inkomster som lämnats oanmälda var i regel löneinkomster. I någon mån hade förvärvsinkomster för näringsverksamhet och upphovsrättsinkomster lämnats oanmälda. FPA återkräver förmåner som betalats ut till ett alltför stort belopp. Om det finns skäl att misstänka att en felaktig utbetalning är förknippad med bidragsfusk inleder FPA en utredning om saken.

Allt som allt betalade FPA år 2015 ut arbetslöshetsförmåner till 372 370 personer.

FPA får uppgifter om arbetslöshetsförmånstagarnas inkomster av skattemyndigheterna. År 2019 kommer FPA att från inkomstregistret få uppgifter så gott som i realtid om arbetslöshetsförmånstagarnas löneinkomster.

Läs mera:

FPA följer upp arbetslöshetsförmånstagarnas inkomster, FPA:s meddelande 25.6.2018, kela.fi