Infovideor om Arbetsmarknadstorgets Söktjänst

Nu kan du bekanta dig med Arbetsmarknadstorgets Söktjänst på video. Det finns två videor, en ur den arbetssökandes synvinkel och en ur arbetsgivarens synvinkel. Videorna är tillsvidare endast på finska.

Den arbetssökande skapar sig en sökprofil, med hjälp av vilken Söktjänsten föreslår lämpliga jobb. I Söktjänsten finns alla de jobb som också finns i Lediga jobb-tjänsten och i fortsättningen kommer utbudet att öka.

Här kan du bekanta dig med 
Arbetsmarknadstorgets Söktjänst för arbetssökande (3:37) på finska

Söktjänsten gör för arbetsgivaren upp en lista över personer som publicerat sin jobbsökarprofil och vars kompetens bäst svarar mot de kriterier som krävs för en uppgift. Det är möjligt att göra upp en platsannons direkt i tjänsten eller då omarbeta de annonser som automatiskt förflyttats från TE-tjänsternas webbtjänst.

Här kan du bekanta dig med 
Arbetsmarknadstorgets Söktjänst för arbetsgivare (4:24) på finska

Läs mer om Arbetsmarknadstorget på tyomarkkinatori.fi
samt Twitter och Linkedin