Regeringens propositionsutkast på remiss: Självständig jobbsökning ska bli en förutsättning för att få arbetslöshetsförmån

Regeringen bereder ändringar i påföljdssystemet i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa, dvs. i de så kallade karenserna. Självständig jobbsökning ska utgöra en förutsättning för att få arbetslöshetsförmån. Samtidigt minskar den arbetssökandes övriga skyldigheter.

Ändringen säkerställer att förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån genomförs på ett jämlikt sätt i samband med genomförandet av landskaps- och tillväxttjänstreformen. Dessutom främjar den matchningen av arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden. Målet är att arbetssökande ska hitta jobb och att arbetsgivare lättare än tidigare ska få tag i kompetent arbetskraft.

Det antal jobb som ska sökas anges i sysselsättningsplanen. Som mest kan det förutsättas att den arbetssökande söker fyra jobb per månad.
Den arbetssökande ska en gång i månaden via en nättjänst eller på något annat överenskommet sätt rapportera om sin jobbsökning. Om en arbetssökande inte söker jobb på det sätt som förutsätts enligt sysselsättningsplanen, påminns personen om att arbetslöshetsförmånen är beroende av motprestation. Om den sökandes förfarande upprepas, åläggs personen graderat karenstid eller skyldighet att vara i arbete.

De nuvarande karenserna, som anknyter till underlåtelse att söka erbjudet jobb, vägran att utarbeta en sysselsättningsplan, försummelse att fullfölja sysselsättningsplanen, vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service och avbrytande av sysselsättningsfrämjande service, ska slopas.

Under vecka 26 sänder regeringen en regeringsproposition om ändringarna på remiss. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2018. Vilken tidpunkt som ska föreslås för ikraftträdandet fattas det beslut om senare.

Mer info:

Självständig jobbsökning ska bli en förutsättning för att få arbetslöshetsförmån, medan övriga skyldigheter minskar, ANM:s meddelande 28.6.2018 (tem.fi)

Frågor och svar om modellen för självständig jobbsökning, (tem.fi)