Sysselsättningen ökar nu inom alla huvudnäringsgrenar

5.7.2018

Under det senaste halvåret har sysselsättningen ökat exceptionellt starkt. Så småningom mattas den starka ökningen av, men även på årsnivå för 2018 förutspås sysselsättningen öka mycket bra, med cirka 43 000 personer. Det förutspås att sysselsättningen under 2019 kommer att öka med cirka 30 000 personer.

Denna bedömning finns i arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 5 juli 2018.

Sysselsättningen ökar nu inom alla huvudnäringsgrenar. Ökningen av sysselsättningen inom tjänstebranscherna utgör cirka hälften av den totala sysselsättningsökningen. Inom byggnadsbranschen fortsätter sysselsättningen öka, och inom industrin ökar sysselsättningen för första gången på flera år.

Sysselsättningsgraden har ökat kraftigt under den senaste tiden. Nästa år stiger sysselsättningsgraden till 72,1 procent. Arbetslöshetsgraden sjunker klart, ner till 7,7 procent i år och till cirka 7 procent nästa år. Prognosen om arbetslöshetsgraden nästa år är dock förknippad med en negativ risk, eftersom matchningsproblem kan begränsa minskningen av arbetslösheten.

Antalet arbetslösa arbetssökande sjunker fortfarande kraftigt, om än i lite långsammare takt än tidigare. En delorsak till den snabba nedgången i antalet arbetslösa arbetssökande år 2017 var att arbetsförmedlingsstatistiken preciserades.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Mer info:

Prognos: Sysselsättningen fortsätter öka starkt, ANM:s meddelande 5.7.2018, tem.fi