Arbetarskyddets råd - pauser och kylning hjälper dig att orka jobba vid värmebölja

19.7.2018

På många arbetsplatser har maskinell kylning underlättat arbetsförhållandena för dem som arbetar under en värmebölja. Hetta är emellertid fortfarande besvärligt för många arbetstagare.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarnas exponering för värmeförhållanden som skadar eller äventyrar arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. Det är arbetsgivarens skyldighet att genom tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 grader när utomhustemperaturen ligger under 25 grader. Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överskrider 28 grader ska den tid som arbetstagarna exponeras för hetta begränsas.

  • Vid lätta och medeltunga arbeten är det vedertagen praxis att ta en paus på tio minuter varje timme eller att till exempel periodvis utföra annat arbete i svalare rum när temperaturen på arbetsplatsen överstiger 28 grader.
  • När temperaturen stiger över 33 grader är den motsvarande tiden 15 minuter.
  • Vid ännu högre temperaturer och vid tungt fysiskt arbete ska särskilda skyddsåtgärder vidtas.

Det tar ungefär en vecka att anpassa sig till värme. Därför är de första heta dagarna under sommaren de som är svårast för hälsan och prestationsförmågan.

Arbetstagarna kan själva minska värmebelastningen genom att välja lämplig och inte åtsittande klädsel för arbetet och genom att dricka tillräckligt. I praktiken innebär detta att man dricker till exempel 1-2 dl vatten eller svag saft 3-4 gånger per timme.

Mera info:
Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på numret 0295 016 620 från måndagen den 25 juni till fredagen den 10 augusti 2018 betjänar telefonrådgivningen från mån.- fre. kl. 9:00–11:30 och 12:30–15:00

Pauser och kylning hjälper dig att orka arbeta vid värmebölja, arbetarskyddsförvaltningens meddelande, tyosuojelu.fi