Sysselsättningsöversikten för juni: 47 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare

24.7.2018

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 272 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 47 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 31 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt, som publicerades den 24 juli 2018.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 100, vilket är 28 800 färre än ett år tidigare.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 7 700 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 38 200.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 50 100 nya lediga jobb, dvs. 6 000 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 102 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 17 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni deltog 114 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 600 fler än ett år tidigare. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 99 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 75,5 procent, dvs. 3,0 procentenheter högre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 192 000, vilket är 57 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,7 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Mer info

Långtidsarbetslösheten minskade ytterligare i juni, ANM:s meddelande 24.7.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi