Webbtjänsten Asiointiapuri ger virtuell kundservice på finska

Fick du ett arbetserbjudande, men du vet inte hur du ska gå till väga? Eller borde du meddela om uppgifter som hänför sig till din plan, men du vet inte var och hur det ska göras? Pröva i dessa frågor och andra liknande på Asiointiapuri. Tjänsten fungerar tillsvidare endast på finska.

TE-tjänsterna prövar på denna typ av ny virtuell kundservice. Asiointiapuri står till din tjänst 24/7 och med dess hjälp kan du få information och hjälp med arbetserbjudanden och sysselsättningsplanen.

Du når Asiointiapuri (på finska) här: