Företagardagen: Företagande stöds genom tjänster och projekt

På företagardagen den 5 september 2018 tackar näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström företagarna för att de skapar arbete och arbetstillfällen.

– De stora företagens betydelse för sysselsättningen är viktig, men nya arbetstillfällen uppstår i synnerhet i mikroföretag och små och medelstora företag, betonar minister Lintilä.

– Företagande är för närvarande också ett sätt för allt fler att sysselsättas och utnyttja sitt eget kunnande, säger minister Lindström.

För närvarande är en särskild utmaning för företag i alla regioner och alla branscher att hitta kompetent arbetskraft.

– Därför enades regeringen vid budgetförhandlingarna om att broavtalsmodellen i Sydvästra Finland ska utvidgas även till de andra regioner som har störst brist på arbetskraft. Regionstädernas arbetskraftsbrist ska också bemötas genom ett eget projekt, där man tar modell av broavtalet, berättar minister Lintilä.

Företagande samt små och medelstora företags tillväxt stöds genom mångsidiga finansieringstjänster och andra företagstjänster inom ministeriets förvaltningsområde.

Mer info:

Ministrarna Lintilä och Lindström på företagardagen: Företagarna skapar arbete och arbetstillfällen, ANM:s meddelande 5.9.2018 (tem.fi)