Anmälning av löner och förmåner flyttas till inkomstregistret - de övriga deklarationskanalerna försvinner

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande och aktuell information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Inkomstregistret tas i bruk i etapper fr.o.m. 1.1.2019. Tilläggsuppgifter om inkomstregistret och dess fördelar inkomstregistret.fi

Anmälning av löner och förmåner flyttas till inkomstregistret - de övriga deklarationskanalerna försvinner

Inkomstregistret förklarar och förtydligar arbetsgivarnas deklarationsskyldigheter. Framöver lämnas uppgifter om löner och förmåner till inkomstregistret, endast en gång i realtid i samband med löneutbetalningen. Skyldigheten att rapportera lönerna flerfaldigt försvinner och informationsförmedlingen och det manuella arbetet minskar. Uppgifterna i inkomstregistret kan användas av alla som behöver dem. De övriga kanalerna för anmälning används inte längre. Löner och övriga förvärvsinkomster som betalats 2018 och tidigare ska anmälas separat till varje myndighet såsom förut.

Anmälningen av uppgifter till inkomstregistret gäller alla som betalar ut löner, genast fr.o.m. 1.1.2019 och alla som betalar förmåner fr.o.m. 1.1.2020. Att börja använda inkomstregistret kräver åtgärder av alla som betalar ut löner och förmåner.

Mer info:

Inkomstregistret