Sysselsättningsöversikten för augusti: Över 45 000 färre arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 243 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 45 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 40 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 73 300, vilket är 29 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 91 200, dvs. 17 700 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 100 färre än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 31 500. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 67,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,5 procentenheter mer än ett år tidigare.
Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 59 000 nya lediga jobb, dvs. 7 700 fler än i augusti i fjol. Allt som allt fanns det i augusti 104 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 15 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti deltog 118 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 000 fler än ett år tidigare. 

Mer info:

Över 45 000 färre arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan, ANM:s meddelande 25.9.2018, tem.fi 

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi