Överbelastningsattack på Suomi.fi- identifikationen var orsaken till störningen i Mina e-tjänster 25.9.

26.9.2018

Suomi.fi-identifikationen var i går den 25.9. ur bruk mellan klockan 13.00-16.30. Störningen berodde på en överbelastningsattack på identifikationstjänsten.

Befolkningsregistercentralen, Valtori och Tieto vidtog omedelbart åtgärder och man lyckades få tjänsten att fungera på eftermiddagen. Störningen inverkade på sådana e-tjänster som använder sig av Suomi.fi –identifikationen. Dylika e-tjänster har t.ex. TE-tjänsterna, Fpa och skatteförvaltningen.

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningen medförde.