Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för framtida ekonomisk tillväxt. Vi behöver gemensamma europeiska mål för att vi ska nå framgång och kunna agera strategiskt, konstaterade näringsminister Mika Lintilä när han öppnade konferensen AI Forum 2018 i Esbo den 9 oktober 2018.

Konferensen samlar europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI till diskussion om framtiden för AI i Europa. Cirka 250 inbjudna gäster deltar i konferensen.
Finlands AI-strategi publicerades för närmare ett år sedan. Fri rörlighet för information och informationens tillgänglighet är viktiga punkter i vår nationella strategi.

Den politiska ledningen för sammanlagt 22 länder i Europa och närområdet är representerade på konferensen. Konferensen ordnas som ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionen. Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Teknologiindustrin har också deltagit i arrangemangen.

Mer info:

AI Forum 2018: AI skapar framgång och ekonomisk tillväxt i Europa, ANM:s meddelande 9.10.2018)  tem.fi