TE-tjänster tillgängliga även via videouppkoppling

Det har redan en tid varit möjligt att erhålla vissa arbets- och näringstjänster via en videouppkoppling. Man har bl.a. kunnat få karriärvägledning (på finska) via en videouppkoppling. Nu har samtliga arbets- och näringsbyråer möjligheter att arrangera möten via en videouppkoppling.

Videouppkopplingen möjliggör kontakt med TE-byrån hemifrån eller från ett annat lämpligt utrymme. Förutom en internetuppkoppling behöver du endast en dator och en webbkamera som är ansluten till datorn samt en mikrofon/hörlur kombination. Förbindelsen orsakar inga tilläggskostnader.

Kontakt tas med hjälp av Skype for business- programmet, som inte kräver ett eget program av kunden.

Anvisningar om användningen av videouppkopplingen 

Ytterligare info om kontakt via videouppkopplingen får du av din egen arbets- och näringsbyrå.

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter