Efterfrågan på NTM-centralernas utvecklingstjänster för företag har ökat rejält

Efterfrågan på NTM-centralernas utvecklingstjänster för företag har ökat märkbart under år 2018. Det gäller utvecklingstjänster som stödjer tillväxten, förnyelsen, internationaliseringen och sysselsättningen inom små och medelstora företag. Bakgrunden till detta är förutom den allmänna ekonomiska utvecklingen det högklassiga innehållet i de förnyade tjänsterna, så som den elektroniska serviceprocessen samt de nya aktiva serviceproducenterna.  

De utvecklingstjänster som beställs av privata serviceproducenter består av tre enskilda helheter. Inom ramen för analystjänsten utreds det nuvarande läget inom affärsverksamheten i SMF-företaget och därtill görs det upp en klar utvecklingsplan. Detta görs i regel på en dag.

Konsulteringstjänsten för utveckling av affärsverksamheten är indelad i fem delområden. Tjänsten innefattar en max sju dagar lång konsultering och resultatet består av en analys över ämnesområdet samr av en rapport och rekommendationer om fortsatta åtgärder för företaget.

Utbildningstjänsterna som är avsedda för SMF-företagens ledning och nyckelpersoner koncentrerar sig på ledning av tillväxt, ekonomi och produktivitet samt marknadsföring och kundrelationer.

Analys- samt konsulteringstjänster beviljades under tidsperioden 4-9/2018 för ca 4,7 miljoner euro och antalet beslut om stöd var ca 1200. Under motsvarande tid i fjol var totalbeloppet ca 2,9 miljoner euro och antalet beslut var ca 750 . Efterfrågan på tjänsterna har sålunda på riksnivå ökat med ca 60%.

Även resultaten av NTM-centralernas undersökningar av kundtillfredsställelsen berättar att tjänsterna och de tillhörande elektroniska serviceprocesserna har tagits väl emot. I dagens läge kan NTM-centralen fatta beslut gällande tjänsterna inom ca en vecka efter att ansökningen lämnats in.

Även helhetsvitsorden för tjänsterna stigit jämt sedan hösten 2014. År 2017 var de olika helhetsvitsorden för tjänsterna enligt en skala från 1-5, för analys- och konsulteringstjänster 4,39 och för utbildningstjänsterna 4,11.

Ytterligare info:
Analys- och konsulteringstjänster / Riikka Huhtanen, NTM-centralen i Tavastland,  tfn 0295 029 123, riikka.huhtanen(at)ely-keskus.fi
Utbildningstjänsterna / Katriina Säisä, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 249 090 katriina.saisa(at)ely-keskus.fi

www.yritystenkehittamispalvelut.fi