Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag

Regeringen gav måndagen den 15 oktober riksdagen ett meddelande om regeringens sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag.

Enligt meddelandet har antalet sysselsatta ökat med över 115 000 personer under regeringsperioden. Regeringen anser att sysselsättningsgraden ska höjas ytterligare för att trygga finansieringen av välfärdssamhället. Som en del av sina sysselsättningsåtgärder har regeringen berett en sänkning av anställningströskeln i små företag.

I meddelandet konstateras det att precis som för närvarande ska det också i fortsättningen finnas sakliga och tungt vägande skäl till en uppsägning. Lagen förbättrar småföretagares möjligheter att anställa och minskar på så sätt arbetslösheten, särskilt långtidsarbetslösheten. Dessutom förväntas lagen förbättra produktiviteten, framhålls det.

Mer info:

Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag, statsrådets meddelande 15.10.2018, vn.fi