Robocoast Rekry åker på en Roadshow–turnè

Robocoast Rekry är NTM-centralen i Satakuntas pilotprojekt med målsättningen att hitta 200 högutbildade experter för jobb inom speciellt automationsteknik-, robotteknik- och AI-branscherna under åren 2018 och 2019.

I Satakunta regionen råder det skriande brist på t.ex. automationsteknikingenjörer samt el/automationsteknikingenjörer. År 2017 fanns det beroende på räknesättet över 800 lediga jobb inom dessa branscher vid TE-byrån i Satakunta. Under år 2018 är rekryteringsbehovet hos företagen inom regionen fortfarande stort. Inom området finns det knappt någon arbetslöshet inom de ovan nämnda branscherna och de ingenjörer och diplomingenjörer som utexamineras från högskolorna inom regionen, närmast då  Tammerfors tekniska universitets enhet i Björneborg samt Satakunta yrkeshögskola klarar inte av att svara mot det ökade behovet av yrkeskunniga arbetstagare inom området.

Projektet förverkligas i nära samarbete med företag och aktörer delaktiga i Robocoast-klustret, bl.a. Prizztech Oy, yrkeshögskolan i Satakunta och staden.

Trots att namnet på projektet, Robocoast Rekry klart syftar på Robocoast –klustret är pilotprojektet inte begränsat endast till företag inom automationsteknik-, robotteknik- och programmeringsbranscherna, utan pilotprojektet erbjuder en möjlighet till en effektiverad  arbetsförmedling för alla som behöver högutbildade teknologiexperter.

Pilotprojektet använder sig av ett nytt koncept där NTM-centralen, TE-byrån och en privat tjänsteproducent Talent Center Oy verkar i nära samarbete för att hitta experter för företagen.

Eftersom det inte finns tillräckligt med experter inom Satakunta regionen åker rekryteringsteamet Robocoast Rekry på en Roadshow-turnè i oktober-november. Du har en möjlighet att träffa rekryteamet på följande orter:

  • 29.10. Vasa, ämbetshuset kl. 13-16
  • 30.10. Uleåborg, TE-byrån kl. 10-13
  • 31.10. Jyväskylä, TE-byrån kl. 9-12
  • 5.11. Villmanstrand, TE-byrån kl. 14-16
  • 6.11. Joensuu, TE-byrån kl. 9-11
  • 21.11. Åbo, RekryExpo kl. 10-18
  • 29.11. Helsingsfors, Metropol Sandudd kl. 12-15.

Roadshow-turnèn kuliminerar torsdagen den 29.11. kl.12-15 i Helsingfors, Arabia-kabinetten på restaurang Metropol Hietaniemi där det arrangeras rekryteringsevenemanget Robocoast Matchmaking. Läs mera om evenemanget: 

https://www.facebook.com/events/274603739827307/ 

Kolla också Robocoast Rekrys lediga jobb samt rekryteamets kontaktuppgifter på följande adress: 

www.talentcenter.fi/fi/robocoastrekry.

Evenemangets videoreklam (YouTube)

Kom och träffa oss, vi har jobb åt dig!