Avvikande öppettider möjliga vid TE-tjänsterna fr.o.m. 24.10.2018

Arbetsinställelsen inom bevakningsbranschen kan orsaka avvikande öppettider vid de regionala TE-tjänsterna fr.o.m. onsdagen den 24.10.2018.

De regionala TE-byråerna informerar om de lokala öppettiderna på de egna webbplatserna. De flesta informerar också via Twitter, Facebook eller övriga social medier. Det lönar sig att kolla öppettiderna innan du besöker TE-byrån.

De lokala TE-tjänsternas kontaktuppgifter samt eventuella meddelanden hittar du på deras webbplatser.

Lokala TE-tjänster

Du kan sköta dina ärenden med oss via webben, per telefon eller via e-post. Ifall arbetsinställelsen inhiberas betjänar vi normalt.