Sysselsättningsöversikten för september: 43 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare

23.10.2018  

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 232 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 43 500 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 11 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 70 300, vilket är 27 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 88 500, dvs. 17 900 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 300 färre än i september i fjol. I januari–september avslutades i genomsnitt 68,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september månad 50 500 nya lediga jobb, dvs. 1 000 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 100 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 9 600 fler än för ett år sedan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 72 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,4 procent och arbetslöshetsgraden var 6,3 procent.

Mer info:

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska, ANM:s meddelande 23.10.2018, tem.fi

Regionala sysselsättningsöversikter, ely-keskus.fi

Sysselsättningsöversikten, temtyollisyyskatsaus.fi