Störningar i de elektroniska TE-tjänsterna tis. 30.10. mellan kl. 7.25-ca 8.50

30.10.2018

Störningar i de elektroniska TE-tjänsterna tisdagen 30.10. mellan kl. 7.25-ca 8.50. 

En teknisk störning i de så kallade namntjänsterna hindrade också förmedlingen av meddelanden till webbplatsen te-tjanster.fi. 

Även TE-tjänsternas telefonservice var stängda under störningen. 

Vi beklagar de olägenheter störningarna medförde.