När du betalar lön, anmäl uppgifterna till inkomstregistret

Inkomstregistret är en ny, flera olika myndigheters gemensamma databas, som samlar ihop förvärvs-, pensions- och förmånsuppgifter. Förutom myndigheterna, gynnar det även arbetsgivarna och medborgarna.

Inkomstregistret underlättar anmälan om lönerna till olika myndigheter, då arbetsgivaren inte mera behöver lämna löneuppgifterna separat till olika aktörer.  

Löner som betalas ut efter 1.1.2019 anmäler arbetsgivarna elektroniskt på ett ställe, till inkomstregistret.

Med hjälp av inkomstregistret blir ärendehanteringen med myndigheterna smidigare. 

Förmånsbesluten kommer till exempel att basera sig på mer aktuella uppgifter och löneuträkningar i pappersform kan glömmas.

Mer info:

Bli bekant med inkomstregistret, vero.fi