I pilotförsöket Från företagare till arbetsgivare erbjöds ensamföretagare och företagare i små och medelstora företag skäddarsydd service

Det riksomfattande projektet Från företagare till arbetsgivare som inleddes hösten 2017 avslutas för denna gång. Närmare 600 kunder deltog i det avgiftsfria projektet under den tid som pilotverksamheten pågick.

Inom ramen för pilotprojektet erbjöds ensamföretagare och småföretagare vägledning i frågor som berör rekrytering, olika sätt att skaffa arbetskraft samt i att vara arbetsgivare.

Servicen skräddarsyddes utgående från den enskilda kundens behov. Konsulteringen har innefattat varierande teman som har med utförande av arbete eller arbetsgivarfrågor att göra.

Kunderna upplevde att servicen var lyckad och den fick tack för bl.a. stöd vid beslutsfattandet och för besparing av tid och kostnader. Närmare hälften av kunderna berättade att de på ett eller annat sätt skaffat arbetskraft redan under pilotförsöket och många meddelade att processen fortfarande pågår.

Troligtvis kommer servicen att få en fortsättning och målet är att vägledningen av kunder kunde återupptas våren 2019.

Ytterligare info: projektplanerare Henna Koivula, Nylands TE-tjänster/NTM-central

Från företagare till arbetsgivare

Pilotförsöket utvecklades vid Nylands NTM-central som en del av sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag och servicen tillhandahölls av privata serviceproducenter i NTM-regionerna.