I fjol skapades över 260 000 nya jobb - sysselsättningen ökade med 25 000

12.11.2018

Sysselsättningstillväxten ökade kraftigt i Finland från och med den senare delen av 2017. På årsnivån ökade sysselsättningen med 25 000 personer jämfört med föregående år. År 2016 var motsvarande ökning 11 000 personer.

Orsaken till rekryteringarna var i 44 procent av fallen det att ett nytt jobb hade skapats. Nya jobb skapas när rekryteringen inte beror på personalomsättning eller ersättande av den arbetskraft som lämnat arbetslivet. Betraktat ur denna synvinkel skapades i fjol över 260 000 nya jobb.

Nya jobb skapas ofta vid tillväxtorienterade företag, men sådana verksamhetsställen har också en avsevärd personalomsättning. Detta är också ett tecken på att många arbetstillfällen skapas och förloras inom branscher som använder anställningar av säsongs- och projektnatur.

När det gäller olika branscher skapades den största delen av de nya jobben år 2017 inom fastighetsbranschen och byggnadsbranschen. Enligt arbetsgivarnas åsikt är arbets- och näringsbyrån den viktigaste kanalen för sökning av arbetstagare.

Bristen på arbetskraft, dvs. antalet lediga jobb som inte kunde tillsättas, var förra året nästan dubbelt så stor som år 2016 och ökade till cirka 42 000 jobb. Över 18 000 nya jobb skapades inte på grund av arbetskraftsbristen. Trots den förvärrade bristen på arbetskraft skapades år 2017 fler nya jobb än åren 2014–2016.

Mer info:
Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2017? -  ANM:s analys 89/2018

I fjol skapades över 260 000 nya jobb - sysselsättningen ökade med 25 000, ANM:s pressmmeddelande 12.11.2018, tem.fi