Arbetsmarknadstorget reformeras märkbart under år 2018

14.11.2018
Under första halvåret av år 2019 publiceras en ny version av webbtjänsten Arbetsmarknadstorget, i den här versionen sammanförs olika delar av Arbetsmarknadstorget för första gången. Det nya Arbetsmarknadstorget erbjuder kunderna, utgående från deras livssituation, information om tjänster som hänför sig till arbetslivet.

I det första skedet innebär reformen att de presentations- och nyhetssidor som nu finns på adressen www.tyomarkkinatori.fi ersätts av en ny webbtjänst som utgår från olika användargruppers behov. I samma användargränssnitt integreras de arbetssökar- och arbetsgivarfunktioner som för närvarande finns i en skild testversion av Arbetsmarknadstorgets Söktjänst.

webbtjänsten Arbetsmarknadstorget

Den nya webbplattformstjänsten utgör ryggraden i Arbetsmarknadstorget samt i det ekosystem som byggs upp kring Arbetsmarknadstorget och där alla torgets framtida tjänster förankras. I det följande skedet integreras i webbtjänsten tjänster som erbjuds av privata aktörer och den tredje sektorn samt nya tjänster som bistår kunden och baserar sig på AI.
I ett senare skede kommer tjänster som gör det möjligt för arbetssökande att sköta sina ärenden med myndigheter att finnas på Arbetsmarknadstorget. Tidtabellen för flyttningen av dessa tjänster som för närvarande finns på TE-tjänsternas webbplats är beroende av tidtabellen för landskapsreformen.

Testversionen av Arbetsmarknadstorgets Söktjänst som riktar sig till såväl arbetssökande som arbetsgivare publicerades i februari 2018 och tjänsten har sedan dess förbättrats utgående från kundresponsen.

Ca 7700 personer har hittills gjort en egen profil i tjänsten. Tjänsten föreslår åt en person som publicerat sin sökprofil, lämpliga lediga jobb som motsvarar personens kompetens.
För arbetsgivare som söker efter en arbetstagare föreslår tjänsten en arbetssökande vars kompetens bäst lämpar sig för arbetsuppgifterna.

Arbetsmarknadstorget har under år 2018 presenterats för tusentals åhörare i såväl Finland som utomlands. Tjänsten har i huvudsak presenterats för intressentgrupper och sakkunniga inom rekryteringsbranschen.

Reformeringen av elektroniska tjänster för kunderna framskrider

En arbetssökandes möjligheter att sköta sina ärenden elektroniskt med myndigheterna förnyas fullständigt som en del av projektet TE-digi och tjänsterna flyttas till Arbetsmarknadstorget senast i början av år 2021. För närvarande är kanalen för elektronisk ärendehantering TE-tjänsternas Mina e-tjänster.

Målsättningen med reformen av den elektroniska ärendehanteringen är att göra en webbtjänst som är tydlig, modern och stöder de arbetssökandes egna initiativförmåga. Uppgifterna i de egna e-tjänsterna kommer att vara lättillgängliga för kunden. Samtidigt förnyas även processer som inte är synliga för kunden.
I utvecklandet av de elektroniska tjänsterna beaktas kundernas åsikter. Redan i början av utvecklingsarbetet tillfrågades TE-byråns kunder om den nuvarande tjänstens funktionsduglighet samt om utvecklingsförslag gällande den nya ärendehanteringstjänsten.

Nyheter om Arbetsmarknadstorget nu också på LinkedIn

Förutom på Twitter finns Arbetsmarknadstorget nu också på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/showcase/tyomarkkinatori/
). På LinkedIn publicerar vi Arbetsmarknadstorgets nyheter och annat intressant, men inte så ofta som på Twitter.
Ytterligare info:
Mikko Rantahalme, projektdirektör, TE-digi, mikko.rantahalme ät ely-keskus.fi, tfn 0295 020 306
Tarja Heino, projektchef, tarja.heino ät ely-keskus.fi, tfn 0295 020 161