Utbildningar för anställda finns samlade på en sida

Behöver du nya arbetstagare eller behöver de anställda t.ex. komplettera sitt kunnande?

Utbildningar och träningar som är avsedda för de anställda har samlats på en och samma sida, där du lätt kan kolla TE-tjänsternas utbud.

Vi erbjuder tjänster i samband med rekryteringar och omställningar. Därtill ordnar vi internationell arbetsgemenskap-träning för företag och informerar om olika sätt att anställa arbetstagare.

Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar