Utbetalningen av Fpa:s arbetslöshetsförmåner kring jul tidigareläggs

Självständighetsdagen, julen och nyåret medför avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Om du sköter ärendet via Fpa:s  e-tjänst går handläggningen snabbare.

I Fpa:s e-tjänst och på anmälningsblanketten finns information om avvikande inlämnings- och utbetalningsdatum. Det lönar sig att lämna in anmälan till FPA redan på morgonen den dag då anmälan ska lämnas in, så att pengarna finns på kontot inom utsatt tid.

Självständighetsdag

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 3.12, kan anmälan lämnas in 3.12. Pengarna är på kontot tidigast 5.12.
  • 4.12, kan anmälan lämnas in 4.12. Pengarna är på kontot tidigast 7.12.
  • 5.12, kan anmälan lämnas in 5.12. Pengarna är på kontot tidigast 10.12.

Jul

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 19.12–23.12, kan anmälan lämnas in 19.12. Pengarna är på kontot tidigast 21.12.
  • 24.12, akan anmälan lämnas in 20.12. Pengarna är på kontot tidigast 27.12.
  • 25.12, kan anmälan lämnas in 21.12. Pengarna är på kontot tidigast 28.12.

Nyår

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 27.12, kan anmälan lämnas in 27.12. Pengarna är på kontot tidigast 31.12.
  • 28.12. –30.12, kan anmälan lämnas in 28.12. Pengarna är på kontot tidigast 2.1.2019.
  • 31.12, kan anmälan lämnas in 31.12. Pengarna är på kontot tidigast 3.1.2019.

Trettondagen 6.1.2019 medför inga avvikelser i utbetalningarna, eftersom det är en söndag.

Mer info

Fpa:s servicenummer för arbetslöshetsärenden 020 692 230 vardagar kl. 9–16