Du kan i fortsättningen sköta dina skatteärenden i skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt

Du kan nu följa med och sköta största delen av dina skatteärenden i MinSkatt. Du kan skapa ett skattekort och på våren komplettera skattedeklarationens uppgifter. I MinSkatt kan du även se betalningsuppgifter om en återbäring eller kvarskatt, betala skatter, sköta företagets skatteärenden och anmäla kontonummer för skatteåterbäringar

Bl.a. så här ändras skatteärendena år 2019:

  • Skatteförvaltningen postar mellan den 4.12.2018–16.1.2019 skattekortet för 2019 till alla per post. Du kan ändra skattekortet i MinSkatt efter att det har anlänt eller senast från och med 13.12. 
  • Från och med nästa år har ditt skattekort endast en inkomstgräns. Alla dina arbetsgivare använder samma skattekort och du kan lämna en kopia av skattekortet till din arbetsgivare.
  • Om du vill avstå från pappersposten från Skatteförvaltningen kan du ta i bruk e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden, som används för kommunikation med myndigheterna.
  • Fr.o.m. 1.1.2019 anmäler arbetsgivarna sina löneutbetalningar till inkomstregistret. Löneuppgifterna som anmälts till inkomstregistret överförs automatiskt till MinSkatt. Löntagarna kan läsa sina egna löneuppgifter i MinSkatt från 7.2.2019.
  • År 2019 kan du ange skattedeklarationens uppgifter i MinSkatt under hela året, allteftersom det uppstår något att dra av.

Mer info

Privatpersonerna sköter i fortsättningen sina skatteärenden i MinSkatt, skatteförvaltningens meddelande, 14.11.2018