En arbetsgivare kan få en premie på 4000 euro för att anställa en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför

19.12.2018

En arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet kan få en sysselsättningspremie på 4 000 euro när arbetsgivaren med hjälp av lönesubvention anställer en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför person i anställningsförhållande som gäller tills vidare.

Sysselsättningspremien betalas när arbetsgivaren anställer en ordinarie arbetstagare med lönesubvention..

Sysselsättningspremie kan beviljas när arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för en heltidsanställd och anställningsförhållandet är i kraft när ansökan om premie görs.

Arbetsgivaren ska ansöka om sysselsättningspremie hos arbets- och näringsbyrån inom tre månader från utgången av den kalendermånad under vilken det tills vidare gällande arbetsavtalet har ingåtts.

Premie kan beviljas för en tillsvidareanställning genast när det lönesubventionerade arbetet börjar och för ett anställningsförhållande som under lönesubventionsperioden ändras till tillsvidareanställning.

Sysselsättningspremien är ett tidsbegränsat försök. Premie kan fås från och med ingången av 2019 till och med slutet av juni samma år. 

Regeringen fattade den 19.12.2018 beslut om sysselsättningspremie som beviljas arbetsgivare. 

Mer info

Info om sysselsättningspremien samt blanketter (på finska) för att ansöka om den 

Sysselsättningspremie för att främja sysselsättningen, ANM:s meddelande 19.12.2018, tem.fi