Resultatpremie för TE-byråerna för att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa

20.12.2018

Sysselsättningen av dem som varit arbetslösa länge främjas genom att det för viss tid införs en resultatpremie för personalen vid arbets- och näringsbyråerna. För resultatpremier reserveras en miljon euro. Premie kan fås år 2019.

Vid de arbets- och näringsbyråer som har presterat bäst har hela personalen möjlighet att få resultatpremie år 2019. Utbetalningen av premier är bunden till hur väl långtidsarbetslösa sysselsätts, antalet strukturellt arbetslösa och arbetslöshetsperiodernas genomsnittliga längd.

De arbets- och näringsbyråer vars utveckling jämfört med det föregående året är bättre än utvecklingen på riksomfattande nivå ska få premie. Den utbetalda premien uppgår till högst 3 % av den årliga lönesumman och motsvarar ungefär 1,5 veckas lön.

De valda indikatorerna betonar sysselsättningen av långtidsarbetslösa, men beaktar också arbets- och näringsbyråns verksamhet i sin helhet. Sysselsättningen kan ökas bland annat genom effektivare hänvisning till service och genom sysselsättande av personer med hjälp av lönesubvention eller startpeng.

Mer info

En resultatpremiemodell för arbets- och näringsbyråerna i syfte att uppnå effektivare sysselsättning av långtidsarbetslösa, ANM:s meddelande 20.12.2018, tem.fi