Nyheter 2018

December

21.12.2018 Sysselsättningsöversikten för november: 96 500 lediga jobb vid TE-byråerna - 11 100 fler än för ett år sedan
20.12.2018 Arbetslösa personers möjlighet till kortvariga studier underlättas vid årsskiftet
20.12.2018 Resultatpremie för TE-byråerna för att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa
19.12.2018 En arbetsgivare kan få en premie på 4000 euro för att anställa en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför
12.12.2018 Deltagare i regionala sysselsättningsförsök blir nu kunder hos TE-byrån
10.12.2018 Arbetarskyddsmyndigheten påminner: Arbetslivets spelregler gäller också julpersonalen
04.12.2018 Avvikande öppettider för TE-tjänsternas telefonservice under jul och nyår
03.12.2018 Du kan i fortsättningen sköta dina skatteärenden i skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt

November

30.11.2018 Utbetalningen av Fpa:s arbetslöshetsförmåner kring jul tidigareläggs
21.11.2018 Utbildningar för anställda finns samlade på en sida
21.11.2018 Arbetsmarknadsprognos: Regeringens sysselsättningsmål nås 2019
20.11.2018 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober
14.11.2018 Arbetsmarknadstorget reformeras märkbart under år 2018
12.11.2018 I fjol skapades över 260 000 nya jobb - sysselsättningen ökade med 25 000
02.11.2018 I pilotförsöket Från företagare till arbetsgivare erbjöds ensamföretagare och företagare i små och medelstora företag skäddarsydd service

Oktober

31.10.2018 Arbetslivsbarometern 2017: Jämlik behandling på arbetsplatserna har utvecklats i god riktning, men brådska orsakar stress
31.10.2018 När du betalar lön, anmäl uppgifterna till inkomstregistret
30.10.2018 Störningar i de elektroniska TE-tjänsterna tis. 30.10. mellan kl. 7.25-ca 8.50
25.10.2018 Grundlagsutskottet gav ett utlåtande om förslaget om studier med arbetslöshetsförmån
24.10.2018 I pilotförsöken med tillväxttjänster testas olika sätt att ordna och producera tjänster
23.10.2018 Sysselsättningsöversikten för september: 43 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
22.10.2018 Avvikande öppettider möjliga vid TE-tjänsterna fr.o.m. 24.10.2018
18.10.2018 Robocoast Rekry åker på en Roadshow–turnè
15.10.2018 Efterfrågan på NTM-centralernas utvecklingstjänster för företag har ökat rejält
15.10.2018 Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag
12.10.2018 TE-tjänster tillgängliga även via videouppkoppling
10.10.2018 Rapport om regionala utvecklingsutsikter: Ekonomisk tillväxt och ökande sysselsättning i alla regioner
09.10.2018 Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa
03.10.2018 Söker du efter proffs inom ICT-branschen i Europa? Vi kan marknadsföra ditt företag på mässan i Budapest!
01.10.2018 Bilfabriken i Nystad söker 200 bilbyggare –gratis bussskjuts till fabriken för att bekanta sig

September

26.09.2018 Överbelastningsattack på Suomi.fi- identifikationen var orsaken till störningen i Mina e-tjänster 25.9.
25.09.2018 Sysselsättningsöversikten för augusti: Över 45 000 färre arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan
20.09.2018 Anmälning av löner och förmåner flyttas till inkomstregistret - de övriga deklarationskanalerna försvinner
20.09.2018 Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av arbetskraftsbrist har ökat
05.09.2018 Företagardagen: Företagande stöds genom tjänster och projekt

Augusti

31.08.2018 Work in Lapland - virtuell rekryteringsmässa 6.9.2018 kl. 11-17
21.08.2018 Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska
09.08.2018 Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2019: mer satsningar på innovationsfinansiering

Juli

25.07.2018 Webbtjänsten Asiointiapuri ger virtuell kundservice på finska
24.07.2018 Sysselsättningsöversikten för juni: 47 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
19.07.2018 Arbetarskyddets råd - pauser och kylning hjälper dig att orka jobba vid värmebölja
06.07.2018 Robotik och artificiell intelligens delar finländarna – unga under 30 år mest oroliga för sina jobb
05.07.2018 Sysselsättningen ökar nu inom alla huvudnäringsgrenar

Juni

28.06.2018 Infovideor om Arbetsmarknadstorgets Söktjänst
28.06.2018 Regeringens propositionsutkast på remiss: Självständig jobbsökning ska bli en förutsättning för att få arbetslöshetsförmån
26.06.2018 Gör så här om du inte lyckades få kontakt med TE-telefonservicen under störningen mån. 25.6.
26.06.2018 Sysselsättningsöversikten för maj: Långtidsarbetslösheten fortsatte att minska
26.06.2018 FPA kontrollerar regelbundet arbetslöshetsförmånstagarnas övriga inkomster
20.06.2018 Gör så här om du inte lyckades få kontakt med TE-telefonservicen under störningen
19.06.2018 Servicen vid NTM-centralerna, TE-byråerna och UF-centret fungerar med fördröjning, på grund av omfattande störningar i datakommunikationen
18.06.2018 Nya tjänster för ungdomar lanseras i juni
15.06.2018 Avvikande öppettider i telefontjänsterna under midsommar 21-22.6.
13.06.2018 Utbetalningen av FPA:s arbetslöshetsförmåner kring midsommar tidigareläggs
13.06.2018 Enligt tidskriften Työpoliittinen aikakauskirja har positiva rekord slagits på arbetsmarknaden
01.06.2018 Vart tredje verksamhetsställe hade rekryteringsproblem i fjol

Maj

23.05.2018 Sysselsättningsöversikten för april: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade
17.05.2018 Nytt på kommande i tjänsten Mina e-tjänster för personkunder
14.05.2018 En del av TE-telefontjänsterna är stängda 17-18.5.2018
09.05.2018 Sommarjobbarinfon ger gratis råd i frågor som berör anställningsförhållandet
09.05.2018 Avvikande öppettider för TE-tjänsternas telefonservice 9-10.5.2018
07.05.2018 Kampanjen "Kyllä löytyy" hjälper arbetsgivare hitta kompetenta arbetstagare
03.05.2018 Privata aktörer med i Europas nätverk för arbetsförmedling, Eures

April

24.04.2018 Sysselsättningsöversikten för mars: 4 000 fler nya lediga jobb än i fjol
24.04.2018 Valmet Automotive inleder igen en rekryteringsturné runt om i Finland
20.04.2018 Vad är TE-byråns uppgift i aktiveringsmodellen?
17.04.2018 Bristen på arbetskraft ökar i regionerna
04.04.2018 Ändringar i adress- eller kontaktuppgifterna? Anmäl ändringarna via Mina e-tjänster

Mars

28.03.2018 Avvikande öppettider i telefontjänsterna 29.3 - 2.4
28.03.2018 Yrkesbarometern 2018: arbetskraftsbristen sprider sig till fler yrken
20.03.2018 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari
14.03.2018 Vårens utsikter i branscherna: Tillväxt kan väntas i alla branscher
06.03.2018 Det nationella inkomstregistret tas i bruk år 2019
05.03.2018 Turismdeal ska underlätta matchning av jobb och arbetstagare
01.03.2018 Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!

Februari

27.02.2018 Arbetsmarknadstorgets Söktjänst är publicerad - platsannonserna överförs till tjänsten något försenat
20.02.2018 Sysselsättningsöversikten för januari: 16 000 fler nya lediga jobb än i fjol
15.02.2018 Företagsbarometern: Konjunkturläget bra, men problem med tillgången på arbetskraft
15.02.2018 Chatten vid Yritys-Suomis telefontjänst besvarar frågor mellan kl. 9-16
08.02.2018 Testversionen av Arbetsmarknadstorgets Söktjänst öppnas 27.2.2018 – kom med utvecklingsförslag!
08.02.2018 Arbetslivsbarometern 2017: Elektroniska verktyg, sociala medier och distansarbete blir allt vanligare

Januari

26.01.2018 Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2018
25.01.2018 Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna
25.01.2018 Sysselsättningsöversikten för december: 63 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
23.01.2018 Arbetsgruppp: Problem med samordning av efterfrågan och utbud på arbetskraft
22.01.2018 På FPA:s webbplats hittar du svar på vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa
19.01.2018 Jobs Without Borders - ett rekryevenemang där europeiska arbetsgivare och arbetssökande möts på webben den 7-8.2.2018
17.01.2018 FöretagsFinlands telefontjänst har öppnat en chatt på te-palvelut.fi
11.01.2018 Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet har inletts
10.01.2018 Modellen för jobbsökning på eget initiativ är ingen ny aktiv modell
09.01.2018 Det har förekommit ett tekniskt fel i försändelserna av TE-byråernas kundbrev under tiden 2-5.1.2018. Kundtjänsten beaktar inom en rimlig tidsperiod förseningarna som förorsakats av felet.
09.01.2018 Företagssidorna på Suomi.fi ersätter webbplatsen Yrityssuomi.fi
04.01.2018 Stöd till arbetslösa för att starta företagsverksamhet och för regional mobilitet