Aktuellt

Mars

22.03.2019 Arbets - och näringsförvaltningen hjälper människor vid pappersbruket i Uleåborg att snabbt hitta nya jobb
21.03.2019 Deltidsanställda behöver inte längre vänta på sin arbetslöshetsförmån
13.03.2019 Arbetsprövning är en viktig och välfungerande arbets- och näringstjänst
12.03.2019 Rekordmånga löntagare tror att de hittar ett nytt jobb om de blir arbetslösa
11.03.2019 Löntagarnas organisationsgrad sjönk till under 60 procent 2017 visar utredning
11.03.2019 Kunderna hos TE-tjänsterna upplever de regelbundna intervjuerna som nyttiga
05.03.2019 Rekryteringsevenemanget Finland Works ordnas på webben den 4.4.2019

Februari

26.02.2019 Sysselsättningsöversikten för januari: 34 400 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
26.02.2019 ANM:s tjänstemannainlägg: Även svåra lösningar bör tas i bruk för att höja sysselsättningsnivån
25.02.2019 Stor arbetskraftspotential bland långtidsarbetslösa visar undersökning
11.02.2019 FPA-Tips beskriver möjligheter till kortvariga studier

Januari

31.01.2019 Sysselsättningsanslag för 2019 tilldelades NTM-centralerna
28.01.2019 Mångsidig hjälp i olika skeden av företagandet #KylläLöytyy!
24.01.2019 Sysselsättningsöversikten för december: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade och antalet nya lediga jobb ökade
21.01.2019 Arbetslösheten kostar samhället för mycket säger minister Lindström
21.01.2019 Integrations- och arbetskraftsutbildning fungerar som vägar in i arbetslivet -kvaliteten på utbildningarna följs upp
18.01.2019 Söker du efter kunniga arbetstagare i Europa? Meddela oss dina lediga platser – vi marknadsför dem på mässor i Holland
18.01.2019 Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2019
08.01.2019 Lön för deltidsarbete fördröjer inte längre arbetslöshetsförmånen
07.01.2019 Unga framåt i arbetslivet! och Unga i jobb! –tjänsterna prioriterar ungas behov
04.01.2019 De regionala sysselsättningsförsöken avslutades i slutet av år 2018