TE-tjänsterna på sociala medier

Informationen på de sociala medierna är i de flesta fall på finska.

Facebook

Europeiskt arbetsförmedling, EURES Finland

JoBitti jobbsökningsgrupper på webben 

Utbildningsrådgivning

Ungdomsgarantin

 

Twitter

@tepalvelutfi

JoBitti jobbsökningsgrupper på webben 

Arbets- och näringsministeriet

Ungdomsgarantin

 

LinkedIn

EGR-projektet

Europeisk arbetsförmedling EURES

 

YouTube

TE-tjänster

Fler videor om TE-tjänsterna (TEMvideot)

Europeisk arbetsförmedling EURES 

 

Bloggar

Suotuisa suunta (TE-tjänsternas riksomfattande karriärvägledning)

 

Följ din egen regions konton på sociala medier!

TE-byråerna på sociala medier